Startside Opp Søk                                                                                                              

[Under konstruksjon]

Reduser faren for virusangrep

Bestill domenenavn

Bestill webhotell

Flytt til oss

Bestill mailadmin

Les e-post

 


                                                            - 146 -

             Om større skogbrande
                       I.

   Hva lægdekonen paa Stormo i Elsfjorden for-
talte i 1879:
   Hun  var 84 aar gl. og født i Drevjen, blev kon-
firmert 1813. I dette aar gikk der skogbrand paa
ca. 3 miles strækning op i Vefsen. Det var det
saakaldte ”lillegodaaret” efter det svære uaar
1812. Der hengik kun 7 uker mellem sæd og høst,
men det var faa som hadde noget videre til ut-
sæd. Den tid var Meyer prest i Vefsen. Under den
tid hun blev konfirmeret (forberedelstiden)
var dalene aldeles fulde av røk paa grund av
skogbranden. Folk flydde unna – til dels tilfjelds
- og kreaturene var aldeles forstyrret. - Gamle
Roald Schydthe d. 1827, var klokker i Vefsen.
Han var en studert mand, men vilde ikke være
prest. Dog, da presten var syk, holdt klokkeren
forretning i kirken. Kun en handelsmand var der
ved Mosjøen, nemlig Erik Sjursen, og saa en hus-
mand, hvilket utgjorde hele befolkningen paa
stedet (?)
                   - 147 -
                      II.
   Formentlig 1831 gik en stor skogbrand gjen-
nem østre Vefsen og hvorunder rydningspladsen
Fjelbækmo blev lagt  i aske. Folk og fæ flydde
tilfjelds og tok midlertidig ophold paa fjeldet,
hvor der var en finnkaate at bo i, drog derpaa til
Haustreisen og bodde der i 2 aar, flyttet saa til-
bake og fik bytte leilighet med Anders Jonsen
som hadde begyndt paa Stapforsmo aaret forut.
Brandlidte paa Fjeldbækmo var nemlig Bendig
Andreas Bentsen – far til Peder Bentsen Fjeld-
bækmo, der sa sig at være 10 aar da branden gikk,
og han – P. B. – var nemlig født i 1821.
		     III.
Ca. 1830 gik ogsaa en stor skogbrand paa østre
side av Susendalen fra Ørjedalen og helt ned til
Hattfjelldal. Det fortælles at gamle Ivar Haugen
skulde foraarsake denne brand. Han skulde være
paa vei nedover til Hattfjelldal, og kommen ne-
denfor Ørjedalsbækken stødte han paa et ildsted
som lapperne netop hadde forladt. Han spendte
da til de glødende rester av ilden saa disse kom
bort i det tørre græs, - det var nemlig tidlig paa
forsommeren – og straks var branden paa far-
ten. Mild søndenvind bragte gnisterne fra den
brændende skog langt av sted, saa end ikke Un-
kerelven formaadde at stoppe branden paa dens
vandring nedover til Hattfjelldal – en strækning
paa 2 mile – hvor en meget værdifuld skog strøk
med.
		    IV.
   I 1853 gik til like en større skogbrand fra La-
næs opover til langt opom Vefsenmo – over 1
mil – hvor ogsaa en meget tætvoksen og pen
                  - 148 -
barskog blev opbrændt. Denne skogbrand for-
aarsakedes av Andreas Bentsen Hattfjelldal un-
der engrydning, og hvorved han mistet sit byg-
selfæste paa gaarden Remmen – senere solgt til
prestegaard.
   Smaa skogbrande har indtruffet av og til –
baade nyt og gammelt – men disse vil jeg ikke
hefte mig ved.
   Da jeg har gjort erfaring, at de fleste folk
- ialfald inden Hattfjelldalen – kjender be-
klagelig litet til sin avstamning og slegt, men dog
i den senere tid har faat interesse for at vite no-
get i den retning, skal jeg i det efterfølgende søke
at gi dem en haandsrækning ang. nogen av de
ældste slegter inden Hattfjelldalen saa vidt jeg
kjender dertil, for at de som interesserer sig her-
for derved lettere kan utgranske og klarlægge
sin stamtavle. Min viden strækker dog ikke saa
meget langt tilbake i tiden.
Bla om                         Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 25.05.2014
louis vuitton outlet lebron 12 beats by dre cheap black infrared 6s nike kd vii easy money coach factory outlet jordan 11 legend blue michael kors outlet jordan 11 legend blue legend blue 11s beats by dre cheap coach outlet online louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s beats by dre cheap cheap jordans legend blue 11s legend blue 11s jordan 13 barons louis vuitton outlet jordan 11 lebron 12 legend blue 11s black toe 14s michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 6 black infrared Legend Blue 11s legend blue 11s sac louis vuitton louis vuitton outlet coach black friday uggs black friday legend blue 11s black infrared 6s black infrared 6s black infrared 6s michael kors outlet