Startside Opp Søk                                                                                                              

[Under konstruksjon]

Reduser faren for virusangrep

Bestill domenenavn

Bestill webhotell

Flytt til oss

Bestill mailadmin

Les e-post

 


                                                        - 148 -

            Hattfjelldalsslegten
   Rydningsmand paa Hattfjelldal Anders Lar-
sen, f. 1658, d. ?
		    I.
   Nils Andersen – g. m. Karen Bentsdtr. Fra
Findsaas – brukte først farens gaard Gammel-
jorden midt imot Lanes, men flyttet senere til
Yttergaren – d. ca. 1776. Boet skiftet 1777 av
”Nils Gierdbrandt Brodtkorb, kgl. Norsk justits-
raad samt sorenskriver over Helgelands Fogderi.”
Boet beløp sig til 69 rdl. 5 m. 8 s. = kr. 223,73.
         - 149 -
   A.	Anders Nilsen – bruker paa Hattfjelldal
efter faren – f. 1750, d. 24. juni 1825, gift med
Lusie Larsdtr. fra Fellingfors.
   B. Beret Nilsdtr., g. m. Jakob Bentsen, nedre
Svenningdal og boende paa Svd.
   C. Gunhild Nilsdtr., g. m. Joseph Andersen
Varntræsk og boende paa Varntræsk. Se videre
Varntræskslegten.
   D. Sønnøve Nilsdtr., gift ca. 50 aar gl. med
”Gammel-Jakob” – rydningsm. paa Lille-Fip-
lingdal – var da enkemand.
   E. Karen Nilsdtr. – ugift – men hadde en
datter kaldet ”Tobak-Kari.”
   A. – Anders Nilsen – hadde barna:
   1. Ole Andersen, bruker paa Hattfjelldalen, g.
m. 1) Anna Andersdatter fra Herringbotn, med
hvem han hadde barna. a) Lusie Olsdtr., født
1822, d. 16. jan. 1906, g. m. Lars Olsen Grytes-
elv, f. 1822, d. 16. jan. 1906. b) Anders Olsen, f.
1824, d. 16. jan. 1914, g. m. Maren Anna Anders-
dtr. fra Herringbotn, f. 1829, d. 28. april 1918 og
boende paa Melkerli. c) Nikoline Olsdtr., f. 1826,
død 19. juli 1922, g. m. Jørgen Mathisen Sjaavik
og boende paa Sjaavik. Hun styret egen hushold-
ning like til 8 dage før sin død.
   Den 1. aug. 1830 blev Ole Andersen g. m. 2)
Beret Olsdtr. fra Ruderaas, f. 23. decbr. 1809, d.
1902, og med hvem han hadde barna: d) Andereas
Olsen, f. 1831, g. m. Berte Arntsdatter fra Kamp-
li, ryddet og bebodde Lanes en tid, men utv. til
Cippeva Co. Minnesota, Amerika i 1868. Sin farm
kaldte han op efter gaarden Lanes. e) Marit Ols-
dtr., f. i aug. 1833, g. m. Jens Lossius Andersen
fra Marken, Vefsen og boende paa Forsmo, Hatt-
fjelldal. f) Oline Olsdtr., født 28. jan. 1837, g. m.
Lars Larsen fra Store-Fiplingdal og boende paa
          - 150 -
Kløvimo. g) Beret Olsdtr., f. 1838, d. 1865 ugift.
h) Ingeborg Olsdtr., født 13. aug. 1840, g. m. Jo-
hannes Eriksen fra Varnvatne og boende ved
Tustervatne. i) Brynhild Olsdtr., f. 10 mars 1842,
g. m. Mathis Jakobsen og boende paa Sørdal. j)
Lars Mathias Olsen, f. 1843, g. m. Elen Nilsdtr.
fra Herringborn og boende paa Fagerli. Ole An-
dersen d. 1843 og enken blev derpaa i 1844 g. m.
Ingebrigt Johansen – sønnesøn av Gunhild Nils-
dtr. Se herom Varntræskslegten.
   2. Lars Andersen, g. og boende paa Ravnaa.
   3. Alette Andersdtr., g. m. Anders Ingebrigtsen
fra Stornes og boende paa Røsvatsholmen.
   4. Beret Andersdtr., g. m. Bendig Jonsen og
boende paa Innergaren, Hattfjelldal.
   5. Karen Andersdtr., gift og boende paa Kalv-
mones, Vefsen.
   B. – Beret Nilsdtr. og Jakob Bentsen Sven-
ningdal – hadde sønnerne:
   1. Bendig Jakobsen, g. m. Alette Bentsdtr.,
Findsaas og boende i Haustreisen. Deres barn:
a) Lars Bentsen, g. m. Karen Marie Bentsdatter
fra Øvsteget og boende paa Gryteselv. b) An-
ders Bentsen, d. ung. c) Bendig Andreas Bent-
sen, g. m. Karen Dorthea Pedersdtr., Glugvats-
haug – rydningsmand paa Fjeldbækmo, senere
Stapforsmo. Deres barn: 1) Peder Bentsen, g. m. 
1) Randi Jonsdtr., nedre Svenningdal, 2) Beret
Bentsdtr., Baafjeldmo, og sidst boende paa Fjeld-
bækmo. 2. Lars Bentsen, boende paa Stapforsmo,
g. m. 1) Kristine Larsdtr., 2) Lovise Olsdtr., Ei-
teraafjeld. 3) Anne Bentsdtr., g. m. Peder Larsen
og boende paa Gryteselv. 4) Anders Bentsen, g.
m. Kirsti Jonsdtr. Glugvashaug. 5) Jakob Bent-
sen (den ældste) g. m. 1) Gunhild Spelrem, 2)
Anne Ingebrigtsdtr. Kimsaas og boende i Find-
                   - 151 -
kløven (Storvasli), Sirijord i Eiteraadalen m. fl.
steder. 6) Ole Bentsen, g. m. 1) Pernille, 2) Randi
I. Blaafjeld og boende i Drevjen. 7) Peder Bent-
sen, far til ”Sterk-Nils-Pedersen” Sjaaenget,
Bjørnaadalen, g. m. Ingeborg Jonsdtr. Stuvlands-
aasen. 8) Mathis Bentsen, g. m. Elen Pedersdtr.
Findsaas. 9) Kirsti Bentsdtr., g. m. Nils Larsen
Blomsøy, Sørfjorden. 10) Beret Bentsdtr., g. m.
Lars Pedersen Øksendal, Mosjøen.
   2. Nils Jakobsen Baafjelddal, g. m. Beret ? og
hadde følgende barn: a) Nils Nilsen Stoemo, g.
m. 1) Maren Eriksdtr. Baafjeldmo, 2) Johanna
Larsdtr. b) Marit Nilsdtr., Mo – hos Anders Mat-
hias Mo – blev enke og senere 3dje kone til Ole
Jonsen Fjeldbækmo. c) Jakob Nilsen, d. ved Lo-
foten, form. ug.
		     II.
   Lars Andersen, g. og boende paa Innergaren,
Hattfjelldal. Av hans flere barn vites kun om søn-
nen Johannes Larsen som fra farens gaard  byt-
tet sig til Haustreisen med en Ole Olsen, som saa
kom paa Hattfjelldal, og hvis efterkommere fra
far til søn har brukt denne gaard like til nu.
   Denne Ole Olsen hadde sønnerne: 1. Jon Olsen,
bruker paa Hattfjelldal, d. 1831. 2. Ingebrigt Ol-
sen, bruker paa Krutaag. 3. Ole Olsen, bruker paa
Langmo, Vefsen, 4. Hans Olsen Tovaasen, Leir-
fjorden, 5. Lars Olsen paa Juvik, g. m. en Kirsti,
6. Nils Olsen, g. paa Stuvland, Vefsen, 7. Ili Ols-
dtr., g. m. Knut Larsen fra Findsaas.
   No. 1 – Jon Olsen – hadde følgende barn: a)
Ole Jonsen, g. i Svenningdalen, b) Lars Jonsen,
gift og boende paa Grane, Vefsen. Hans datter
Maren Larsdtr. g. m. Svend Pedersen Grane, c)
Ingeborg Jonsdtr., g. m. Erik Nilsen Bygdaasen,
                   - 152 -
Korgen, og opnaadde en alder av 102 aar, d) Elen
Jonsdtr., g. m. Arne Pedersen Nilsmo, e) Nelle
Jonsdtr., g. i Velfjorden, f) Bendig Jonsen, g. m. 
Beret Andersdtr. fra Yttergaren, bruker paa
Hattfjelldal, g) Maren Jonsdtr., d. 15. mars 1867,
74 aar – ugift.
   f. – Bendig Jonsens barn: 1. Andreas Bent-
sen, g. m. søskendbarn Lusie Andersdtr. fra Røs-
vatsholmen og boende først paa Remmen, Hatt-
fjelldal, sidst paa Lanes, f. 1818, d. 5. feb. 1892.
2. Mathis Bentsen, g. m. Marit Jonsdtr. fra Mik-
keljord, bruker av hovedbruket paa Hattfjelldal,
f. 1820, d. 24. mars 1884. 3. Lusie Bentsdtr., g. m.
Tølløf Arntsen fra Kampli og boende paa Valm-
aas, f. 1823, d. 11. novb. 1883. 4. Jonille Bentsdtr.,
g. m. Jens Nilsen Dalen, boende en tid paa Siri-
jord, utv. til Amerika. 5.  Nils Bentsen, g. m. Sara
Mathisdtr., født 1829, d. mai 1905. 6. Maren
Bentsdtr., g. m. Lars Emaus Jonsen, d. i 70-aar-
ene. 7. Ole Bentsen, f. 1836, d. 20. septb. 1911, ug.
			
                     III.
   Beret Andersdtr., g. m. en Jæmtlending ”Holm-
jamten” kaldet, som paabegyndte rydningen paa
Røsvatsholmen. Beret druknet i en kjøn paa Hol-
men sammen med en gut fra Tustervatn, efter-
latende sig to smaa barn, som imidlertid døde
kort efter.
   Mer om ”Holmjamten” paa et andet sted.
Bla om                         Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 25.05.2014
michael kors outlet jordan 6 black infrared black infrared 6s michael kors outlet jordan 6 black infrared legend blue 11s louis vuitton outlet kate spade outlet louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue michael kors outlet michael kors uk louis vuitton outlet jordan 11 legend blue beats by dre outlet jordan retro 6 michael kors outlet jordan 6 black infrared lebron 12 jordan 6 black infrared Legend Blue 11s ferrari 14s coach outlet online black infrared 6s black infrared 6s jordan 11 legend blue louis vuitton outlet Nike kd vii Easy Money black infrared 6s north face black friday jordan 11 legend blue michael kors outlet coach black friday north face black friday coach factory outlet jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared