Startside Opp Søk                                                                                                              

[Under konstruksjon]

Reduser faren for virusangrep

Bestill domenenavn

Bestill webhotell

Flytt til oss

Bestill mailadmin

Les e-post

 

 

                                                       - 152 -

   Den gamle Holmslegten, Røsv.holmen
   Efter rydningsmanden ”Holmjamten”, hvis
ophold paa Holmen blev av kort varighet, som
                    - 153 -
nævnt i gaardshistorien, beboddes Holmen av en
Ole Ingebrigtsen fra Haustreisen, g. m. Kari
Elnsdtr. Disses datter Beret blev g. m. Mikkel Ja-
kobsen - søn av Jakob Mikkelsen Nilsmo, Her-
ringbygden, Vefsen,  og  denne igjen søn av Mikkel
Stor-Herringen.
   Av Mikkel Stor-Herringens barn skal nævnes:
a)Jakob Mikkelsen Nilsmo, b) Ingeborg Mikkels-
dtr., g. m. gl. Ole Olsen Stien - oldefar til sidste
Ole og muligens c) Ingebrigt Mikkelsen Aanes.
   a)-Jakob Mikkelsen -  hadde barna: 1. Mik-
kel Jakobsen, g. m. Beret Olsdtr. Røsvatsholmen
og boende paa Holmen. 2. Randi Jakobsdtr., g. m.
Paal Røsdal, og formentlig  3. Guro Jakobsdtr,2)
g. m. Haagen Haagensen Tustervatn
 Nr. 1. Mikkel Jakobsen Holmen og Beret Ols-
dtr. hadde følgende barn: 1. Ole Mikkelsen, f.
1757, d. 1834, g. m. 1) Dorthea Jakobsdatter, 2)
Johanna Olsdatter og boende ved Varnvatne.
   Barn i første ægteskap. a) Elen Olsdtr., g. m. 
Kristoffer Nilsen Herringbotne, Vefsen. b) Jakob
Olsen, g. m. 1) Dorthea Isaksdtr. - datter av
Isak Sjursen, nedre Bjørnaa - 2) Maren Anders-
dtr. og boende ved Langvatne. c) Mathis Olsen,
d.halvvoksen. I andet ægteskap: d) Dorthea Ols-
dtr., g. m. 1) Hans Jonsen, 2) Peder J. Svendsen
Ørjedal. e) Else, d. ca. 1,5 aar - brendte sig til-
dødeved at falde i en stamp med kokhedt vand.
   2. Karen  Mikkelsdtr., g. m. 1. Steinar Kjøn-
aasen, 2. Gabriel Fredriksen Grubben.
   Barn: a. Beret Steinarsdtr. b. Marit Steinarsen, -
c. og d. død ved Lofoten. e. Lars Gabrielsen, g. m. 
søskendbarn Randi Ingebrigtsdtr.  fra Kimsaas
og bodde paa Krutaag.
                - 154 -
3. Beret Mikkelsdtr., g. m. Kolbein Olsen Varn-
træsk - se Varntræskslegten.
4. Randi Mikkelsdtr., g. m. Ingebrigt Stener-
sen Kimsaas.
   Deres barn: a. Anne Ingebrigtsdtr., g. m. Ja-
kob Bentsen Haustreisen, Findkløven m. fl. ste-
der. Anne død paa Valrygmoen, 102 aar gl. b.
Brynhild Ingebrigtsdtr., g. m. 1. Ole ? og boende 
paa Næverskaft, Tjøtta. 2. Skrædder Pettersen
Halsvik.
   Barn: 1. Elisabet Olsdtr., g. m. husm. Edvard
Vaag, og disses barn: a. Olianna, død. b. Albert,
død c. Og d. Johan og Laura likesaa. e. Jakobine
Edvardsdtr., g. m. gaardbruker og skipper Mar-
tin Ellingsen Hestun, hvis barn er: Inger, Anna,
Johan, Havtor, Borghild, Erling, Halfrid, Karl og
mulig flere.
   2. Karoline Olsdtr., g. paa Horn, Kobberdal.
   3. Rasmus Olsen, Skjei i Alstahaug.
   4. Elias Olsen, bybud i Bodø, gift og har barna:
Jørgen, Berliot og en i Sverige.
   c. Randi Ingebrigtsdtr., f. 1801, d. 19.dec. 1889,
g. m. søskendbarn Lars Gabrielsen Krutaag, f.
1801, d. 31. mai 1890. Se tillægget.
   5. Brynhild Mikkelsdtr., f. 1773, d. 2. dec. 1866,
g. m. Ole Olsen fra Aanes, Vefsen, f. 1754, d. 26.
mars 1851, rydningsmand paa Ruderaas.
   Barn: 1. Jakob Olsen, f. 1794 paa Holmen, d.
9. juli 1866, g. m. 1) Karen Hansdtr. øvre Hals,
f. Kulstad, 2) Magnhild Arntsdtr., d. 30. septb.
1856, 56 aar, 3) enke Maren Svendsdtr., f. 1812, d.
9. mai 1901, - bruker paa Ruderaas, ingen barn.
   2.Marit Olsdtr., f. 1797, d. 23. juni 1894, g. m. 
søskendbarn Daniel Nilsen fra Herringbotn, f.
1809, d. 11. nov. 1847.
   Barn: a. Anders Danielsen, druknet i Røsvatne
                 - 155 -
27. jan. 1851, 29 aar ug. b. Dorthea Danielsdtr.
f. 1825, d. 9. april 1903, g. m. Daniel Johansen fra 
Skaland, f. 1827, d. 24. mai 1904. c. Ole Daniel-
sen, druknet i Røsvatne 23. novb. 1854,  26 aar gl.
- ug. d. Beret Danielsdtr., f. 1830, g. m. enkem.
Nils Kristoffersen Herringbotn, f. 29 mars 1818.
e. Nils Danielsen, bruker paa Aakervik efter fa-
ren, d. 7. april 1877, 44 aar g. m. Anne Andersdtr.
fra Røsvatsholmen. Flere barn. f. Brinhild Dani-
elsdtr., født 1838, d. 18. oktb. 1894, g. m. Kristof-
fer Henriksen Vesterbugt - flere barn. g. Elen
Danielsdtr., f. ? d. ? g. m. enkemand Petter Mon-
sen fra Vefsen. h. Ingeborg Danielsdtr., f. 1842,
g. m. enkemand Anders Andersen Tjolmen.
   3. Ole Olsen, f. 1799, d. 1823 - ugift.
   4. Karen Olsdtr., f. 1804, død i Visconsin
Amerika 1908, g. m. Mikkel Andersen fra Ska-
land, Vefsen.
   Deres barn: a. Ole M. Mikkelsen, f. 15. juli
1839, g. 8. april 1879 m. 1) Marie Petterdtr. fra 
Kvalfors - 1 barn, Ole, 2) Beret L. Olsdtr. Elve-
gaard, Ofoten - flere barn (5). B. Ingeborg Mik-
kelsdtr., f. 1837, g. m. Johan Nikolaesen Steinslet-
teten - utv. til Amerika. c. Jakobine Mikkelsdtr.,
g. m. Lars Petter Larsen fra Røsvatsbugt, utv. til
Visconsin, Amerika. d. Marit Mikkelsdtr., g. m. 
Jakob Bentsen fra Bjørnaadalen, Vefsen, utv. til
Visconsin, Amerika, e. Ole Benjamin Mikkelsen,
g. m. Johanna Jakobsdtr. Krutaag og boende en
tid paa Krutaag. f. Beret Mikkelsdtr., g. m. skog-
assistent Lars Gundersen fra N. Odalen, utv. til
Visconsin, Amerika. Lars døde i Klondike, hvor
han hadde en anset stilling.
   5. Mikkel Olsen, f. 1806, d. 23. oktb. 1884, g. m.
søskenbarn Anne Kolbentsdtr. fra Varntræsk,
f. 1798, d. 21. april 1884, - bruker paa Aakervik.
                  - 156 -
Barn: a) Jakob Mikkelsen, født 1832, d. 1921, g.
m. enke Gunhild Jonsdtr. fra Bjørnaadalen, Vef-
sen - gaardbr. paa Aakervik. b) Beret Mikkels-
dtr. - ug. c) Andreas Mikkelsen - bruker paa
Lamo, Aakervik, g. m. Hansine Mathisdtr. fra 
Sjaavik.
   6. Beret Olsdtr., født 1801, d. ca. 6 aar gl.
   7. Ingeborg - d. nogen uker gl.
   8. Ingeborg - d. 20 aar gl.
   9. Beret Olsdtr., f. 23. dec. 1809, d. 8. okt. 1902,
g. m. 1) 1. aug. 1830 med enkemand Ole Ander-
sen Hattfjelldal, d. 1843, 2) i 1844 med Ingebrigt
Johansen, f. i Almdal i Vefsen 17. april 1817, d.
18. nov. 1885. Hun hadde i alt 14 barn.
   En anden datter av førstnævnte Ole Ingebrigt-
sen Holmen - Marit Olsdtr. - skulde være gift
i Haustreisen. En datter av denne var formentlig
g. m. Bendig Findsaas og mor til Alette Bents-
dtr., g. m. Bendig Jakobsen Haustreisen.  Derav,
at Beret Olsdatter Hattfjelldal regnet sig besleg-
tel med Bendigt Jakobsens barn. Se tillægget.
Bla om                        Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 25.05.2014
louis vuitton outlet louis vuitton outlet legend blue 11s black infrared 6s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue black infrared 6s black infrared 6s black toe 14s louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 11 Legend Blue jordan 11 legend blue black infrared 6s Lebron 11 beats by dre cheap jordan 11 legend blue Nike kd vii Easy Money jordan 11 Legend Blue 11s jordan 14 black toe coach outlet online legend blue 11s jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared michael kors outlet online Lebron 11 cheap oakley sunglasses louis vuitton outlet uggs black friday louis vuitton outlet beats by dre black friday north face black friday jordan 6 black infrared north face black friday louis vuitton outlet jordan retro 11 legend blue 11s