Ivar Ørjedal                                                                                                                

                                                                                                                

[Under konstruksjon]

 

 

 

 

 

 

 

 

                  - 180 -

            Lappen  ”Vis-Jakob”
   Denne lap fik sin visdom en julenat han var
paa  hjemvei  til  sin  kaate fra renbuskapen. Da
saa  han en  mørk  skikkelse  komme  efter sig.
Jakob blev bange og skyndte sig bedst han kunde 
for at komme  unna, men  skikkelsen  indhentet
ham. Skrækken tok ham i den grad, at han faldt
paa hodet i sneen og skjulte sit ansikt. Skikkel-
sen tiltalte ham da og spurte om hvad han helst
ønsket sig -  entet at bli rik eller vis? Paa dette
spørsmaal  svarte  Jakob,  at  rikdommen var nu
bra naar han hadde den med Gud og ære, men
han vilde hellere bli vis. Da saa skikkelsen: ”Naar
du nu kommer  hjem, saa har din kone stekt op
kjøt og fedt som du faar til mat, og mens du sit-
ter og spiser kommer der en mus smygende frem
av gulvriset, -  da skal du ta fedt paa kniven og 
la den spise, saa skal du bli vis.” Det gikk som
skikkelsen hadde sagt. Lappen gjorde som fore-
sagt, blev vis, og fra den dag blev han kaldt ”Vis-
Jakob,” og det blev ikke bare i navnet. Han kunde
med sikkerhet forutsi mange ting, bl. a. hvorledes
aarene vilde  falde,  veirforholdene,  aarsvekstene
m.v.
   Da lappen døde blev han, ifølge sin tidligere
begjæring  herom,  anbragt  under  en  bergpald
oppe i fjeldet ovenfor Herringbotngaardene, efter
at de først hadde lagt ham i en kiste.
   Nils Jonsen Herringbotnet gikk engang senere
paa tiurjagt en torsdag, og kom saa til dette sted.
Et  stort  kvisthul  i  kistelaaket  var dækket over
med en stenhylde. Nils tok væk stenen og kiket
ned gjennem hullet, og traf derved til at se ned
i  likets  hals,  da  munden  var  vi  aapen. I det
samme kom der over ham en overordentlig ræd-
                   - 181 - 
sel, der foraarsaket, at han fik en slags sygdom
- blev ”fremsynt” - saa  han  efter den tid hver
torsdag  syntes  han saa de døde - maaske først
og fremst lappen - og maatte  hastig av sted og
følge  dem. Ved  hjemkomsten av en saadan tur
var han baade sveit (varm ) og træt. Denne syg-
dom beholdt han hele sin tid. - Nils Jonsen var
en sikker  veileder  da man skulde søke at finde
de to paa Jamtfjeldet i bitende østenvind og frost
ihjælfrosne  gutter  Jon  Thomasen  Krutaag og
Jon Fredriksen Grubben. Han gikk direkte til ste-
det hvor de laa.
   Engang  Ole  Mikkelsen Varnvatne (f. 1747, d.
1834) -  bror  til min bedstemor - var paa hjem-
vei fra Kulstadsjøen  med en  tung børe, tok han
ind hos  Nils Jonsen  for at  hvile sig lidt førend
han  la  ivei  over  Herringbotnfjeldet. Børen satte
han fra sig ute. Da han saa var reisefærdig fulgte
Nils Jonsen ham ut, og i det samme Ole slængte
børen paa  ryggen  satte  Nils i en høi latter. Ole
vilde da  vite hva  han lo  av. ”Det  faar du ikke
at vi nu,” sa  Nils. ”En  anden  gang kan jeg vel
fortælle  dig  det.”  Næste  gang  Ole  kom  til
Herringbotnet vilde  han  vite hva Nils lo av, da
han saa ham ta børen paa sig sidst han var der?
”Jo,” svarte Nils, ”Du skulde bare ha set de man-
ge smaakarene som trillet til alle sider av sækken
din, idet  du  slængte  den paa ryggen, saa hadde
du vist ogsaa maattet le!”
   Jon  Zakariasen  -  ogsaa  lap  -  der levet for
ca. 100 aar siden, og hvis bedrift det var at røve
og  stæle  fra  de  andre  lapper,  var  en stor og
kraftig  lap,  rask  paa  benene og ikke til at ind-
hente  verken  vinter  eller  sommer av andre lap-
per, som i forbitrelse over hans tyverier ofte søkte
at faa fat i ham. Tyvekosterne,  der  hovedsagelig
                  - 182 -
bestod  av  penge, sølvsaker, flintlaasbøsser og
kobberkjeler, bragte han til opbevaring i en berg-
grotte, hvor  indgangen var liten og let lot sig
tildække. Engang hadde han en blind lap i Fip-
lingdalstrakten  til  at  hjælpe  sig at bære tyve-
koster til  hjemmestedet,  og da de hadde bragt
disse derind og  indgangen  var  lukket med en
stenhylde,  saa  følte  den  blinde  lap med sine
hænder rundt stenhylden, og den faldt saa godt
at der  blot  føltes en spræk  for den øvre kant.
Den blinde lap kunde ingen anden oplysning gi
om hvor hjemmestedet var, end at, mens de var
paa stedet, hørtes fossedur fra Namsen. Fipling-
dalen sydover var den tid kun lapmark.
   Engang  Jon Zakariasen  streifet  i Susendalen
om vaarvinteren, opdages  han av to lapper der-
steds. De gav sig til at forfølge ham og da lykke-
des  det  dem  at  komme ham  paa  skuthold  i
Mjaalkelvskaret,  hvor  de  gav  ham et saarende
skut  som  bevirket  at  han  ikke  længer kunde
undfly dem. Han blev saaledes indhentet, en god
del pint og plaget, og hvorunder han bad om at
måtte  bli ført  til  øvrigheten saa han kunde faa
utsone  straf  for  sine  gjerninger. Men lapperne,
som  frygtet  for  at  ogsaa  de skulde  komme i
klemme fordi de hadde skudt paa ham, fandt at
de burde gjøre kort proses med ham. De tok der-
for  livet  av  ham  og  drog  derpaa  liket ned i
Mjaalkelven, hvor de sænket det ned. Andre lap-
per opdaget siden blodig spor paa sneen hvor de
hadde trukket av sted med liket til elven.
   Mistanken  for  drapet laa senere paa disse to
lapper, og hvorav den ene av dem siden gikk i Jon
Zakariasens  blaa  kufte,  hvor  der da ogsaa var
anbragt  en  bot  bakpaa  den ene skulder -  for-
mentlig over kulehullet.
                    - 183 -
   Længere frem i tiden - den ene av de mis-
tænkte  lappe  var  da  allerede død - saa kom
den anden  - gammel og skrullet -  til gaarden
Ruderaas. Manden der - Ole Olsen - begyndte
da at tale til lappen om Jon Zakariasen og und-
ret sig paa hvem det nu skulde være som gjorde
ende paa ham. Lappen sat Længe taus og intet
svarte, men da Ole (min bedstefar) ikke let vilde
forlate  dette  tema,  utbrød lappen tilsidst:  ”Aa,
dæ va ret vi - han Taammaas Maanso aa e! Aa
han e no dau - enten han eno i hemmerikjæ hel
i  hælvetæ!”  Han  fortalte  da  omstendelig  om
hvorledes det gikk til.
   ”Jon  Zakariasen-buret”  har jeg hørt tale om
like  siden  jeg  var  smaagut, og man mener at
ingen til dato har fundet dette hjemmested. Søk
det derfor op den som kan!
Bla om                      Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 21.04.2023