Ivar Ørjedal                                                                                                                

                                                                                                                

[Under konstruksjon]

 

 

 

 

 

 

 

 
                  - 163 -
            
              Stornesslegten
   Først anføres Anders Ingebrigtsen, rydnings-
mand paa Varnvatne og senere bruker paa Stor-
nes, g. m. Kirsti ? Deres Barn:
   I. Ingebrigt Andersen, bruker paa Stornes, g. 
m. Ili Nilsdtr. fra Tverberget. Barn:
   1. Nils Ingebrigtsen - lensmand og boende 
paa Tustervatn, død 5. jan. 1873, 81,5 aar gl., g.
m. Kirsti Nilsdatter fra Bygdaas, død 7. juli 1868,
79 aar gl.  Barn:
   a. Ingebrigt Nilsen, bruker paa Tustervatn, d.
23. mars 1864, 43 aar  g. m. søskendbarn Marit
Andersdtr. fra Røsvatsholmen f. 1825, d. 1. juni
1910. b. Marit Nilsdtr. død 6. oktb. 1863, 38 aar
ugift. c. Elen Nilsdtr. født 1823, d. 13. septb. 1918,
g. m. søskendbarn Nils Andersen Krutnes f. 1819,
d. 2. mars 1891 og boende paa Krutnes. d. Anne 
Nilsdtr. g. m. Peder Kr. Nilsen Findskogen (Sol-
bakken)  Dolstadssjøen. e. Nils Nilsen (N. A. Nils-
son) lensmand efter faren og boende paa Ny-
borg f. 1827, d. 3. nov. 1895, g. m. 1. Ingeborg Ha-
vig, 2. Hanna Larsen fra Tjøtta. Ingen barn.
   2. Kristian Ingebrigtsen, gaardbr. paa Tuster-
vatn, f. 1794, d. 1. jan. 1873, g. m. Marie Bents-
dtr. fra Varntræsk f. 1798, d. 18. jan. 1897. Barn:
   a. Elias Kristiansen f. 1833, d. 19. juli 1922, g.
m. Gunhild Nilsdtr. fra Aakervik, Vefsen, født
1830, d. 16. april 1902. b. Benjamin Kristiansen
gift og boende paa Sjetvik; Vefsen. c. Maren Kri-
stiansdtr. F. 1835, d. 7. sept. 1913, g. m. 1) Ole
Paulsen fra Ugelvatn - bruker paa Tustervatn,
født 1833, d. 10.dec. 1874, druknet i Røsvatne.
2) Skrædder Edvard Zakariasen Hattfjelldal, født
1835, død 31. mars 1909. d. Johan Kristiansen f. 
                   - 164 -
1838, d. i Røsvatne 7. dec. 1892, g. m. Anna Elias-
dtr. Røsvatsholmen og  boende der.
   3. Mathis Ingebrigtsen, bruker paa Stornes, f.
? d. ved Mjaavatne, Vefsen, g. m. Elen Jørgens-
dtr. (søster Mathis Jørgensen Sjaavik.) Barn:
   a. Ingebrigt Mathisen, gift og boende ved 
Mjaavatn. b. Elias Mathisen g. m. Maren ? utv.
til Amerika. c. Johanna Mathisdtr. g. m. Thomas
Jonsen Sivertgaren. Ingen barn. d. Benjamin
Mathisen f. 1831, d. 13. mars 1903, g. m . Anne
Andersdtr. fra Holand? F. 1832, d. 7. mai 1919,
boende paa Storvasli. e. Dorthea Mathisdtr. g. m. 
Petter Monsen, inderst paa Aakervik. f. Marit
Mathisdtr. g. m. Anders Eriksen fra Bygdaas f.
1833, d. 9. mars 1918, gaardbr. paa Valberg. g.
Johan Mathisen utv. til Australien. h. Anne Mat-
hisdtr. f. 1847, d. 9. mars 1919, g. m. Ingebrigt
Jakobsen, d. 1921, boende paa Sørdal.
   4. Thomas Ingebrigtsen, gaardbr. paa Breivik,
d. 1. april 1863, 68 aar, g. m. 1) Else Johansdtr. fra
Ranen, 2) Pernille Nilsdtr. fra Bjørnaadalen, d.
29. nov. 1868, 65 aar.
   5. Anders Ingebrigtsen, gaardbr. paa Røsvats-
holmen, død 6. august 1873, 84 aar, g. m. 1)
Alette Andersdatter fra Hattfjelldalen, 2) Marie
Nilsdtr. fra Grubben født 1810, d. 8.febr. 1886.
   II. Anders Andersen, gaardbr. paa Stornes,
Tverberg og Herringbotn, g. m. 1) Marta Nilsdtr.
datter av Nils Paulsen Forsjordmo  ( Forsmo,
Korgen). 2) Kirsti Johnsdatter fra Røsvatsbugt.
Barn i første ægteskap.
   1. Anne Andersdtr. d. 1829, g. m. Ole Andersen
Hattfjelldal. 2. Randi Andersdtr. g. m. Ole Inge-
brigtsen Krutaag. I andet ægteskap: 3. Andreas
Andersen, bruker paa Herringbotn, g. m. Inge-
borg Olsdtr. fra Stien. Barn:
                  - 165 -
   a. Anthon Andreasen, bruker paa Herring-
botn, g. m. Oline Petterdtr. fra Rynesli. b. Anne
Andreasdtr. g. m. Gregus Johnsen Ø. Svenning-
dal, boende paa Søfting, Kalvmones og Mosjøen.
c. Maren Andreasdtr. f. 1829, d. 28. april 1918, g.
m. Anders Olsen, gaardbruker paa Melkerli, d.
Oline Andreasdtr. g. m. Anders Kristoffersen
Herringbotn og boende paa Smedseng.
   4. Ingebrigt Andersen g. m. enke Helene Ols-
dtr. der atter enke bl. g. m. Lars Hagen L. Smeds-
eng.
   5. Jon Andersen g. m. enke Elisabet Staurrem-
men og boende paa Staurremmen.
   6. Ole Andersen g. m. Randi Nilsdatter og bo-
ende paa Hatten. Barn:
   a. Kristen Olsdtr. g. m. Mathias Mikkelsen
Mjaavatn og boende paa Gløsen. b. Gundborg
Olsdtr. g. m. Nils Gabrielsen og boende paa Krut-
aag. c. Anders Olsen, far til Anthon Linrud, ug.
   7. Karen Andersdtr. d. 6. feb. 1868, 68 aar, g.
m. Jakob Kolbeinsen, bruker paa Varntræsk.
   8. Marit Andersdtr. g. m. Nils Johannessen
Kalvmones, der byttet sig til Reinfjeld. Deres 
barn: 
   a. Anders Nilsen Reinfjeld, Mosjøen. b. Karen
Nilsdtr. g. m. Jakob Jakobsen fra Bjørknes og
boende i Mosjøen. c. Kristine Nilsdtr. g. m. Jon
Emaus Mikkelsen, Reinfjeld. d. Lorense Nilsdtr.
g. m. Isak Larsen Hagfors - sidst Mosjøen. e.
Anne Nilsdtr. - ugift.
   No. 5, Jon Andersen Staurremmen, hadde bar-
na: a. og b. Klaus og Andreas Jonsen Staurrem.
c. Pernille Jonsdtr. gift paa plads under Haang-
gaarden, Marken. d. ? g. m. Jakob Jonsen Mar-
ken. e. Bergitte Jonsdatter g. m. agronom Krogh.
f. Karen Jonsdtr. g. m. Petter P. Storvik.
                  - 166 -
   III. Johanna Andersdtr. g.m. en Ole Olsen Stein.
   IV. Kristianna Andersdtr. gift paa Baagnes
men ingen barn.
       Tillæg til den gamle Holmslegten.
   No. 4. d. Steinar Ingebrigtsen, boende paa
Uvangen, Leirfjorden.
   e. Andreas Ingebrigtsen, boende paa Skaland,
Vefsen.
   f. Maren Ingebrigtsdtr. g. m. Peder Larsen Os-
bakken, Vefsen.
        Tillæg til Varntræskslegten  I.
   No. 4. Barn: 1. Ole Johan Ingebrigtsen født 6.
mai 1845, g. m. jormor Oline Larsdatter fra 
Gryteselv, f. 15. april 1847. Gaardbr. paa Hatt-
fjelldal -  8 barn. 2. Kristine Jakobia Ingebrigts-
dtr. f. 10. feb. 1847, d. 26. nov. 1917, g. m. Kri-
stian Mikkelsen, gaardbr. paa Bessedør, 8 barn.
3. Nikoline Jørgine Ingebrigtsdtr. f. 5. juni 1849,
d. 16. april 1865, ugift. 4. Johan Mathias Inge-
brigtsen f. 16. april 1851, gift 29. sept. 1881 med
Lorense Kristine Pedersdtr. Ørjedal, f. 8. april
1862 - 9 barn, hvorav 7 lever. Han var en tid
handelsmand paa Hattfjelldal - 1874 - 92 -  de
sidste 14 aar boende paa Kjerkstad, 8 aar boende
paa Ørjedal og tok rydning paa Fagerbakken,
Ørjedal 1901. 5. Olaus Anthon Ingebrigtsen f. 22.
jan. 1853, g. m. Karen Pedersen - dtr. av skog-
betj. Hans Pedersen Vefsenmo - indfl. fra nordre
Odalen 1866, - var først lærer i Susendalen, se-
nere lærer og kirkesanger paa Tjøtta. Har hat
6 barn, hvorav 3 lever, - en gut, Hans, gift og
boende ved Stillehavskysten, drivende laksefiske
i Alaska om sommeren, - to døtre, den ene, Be-
ret, g. m. lærer og kirkes. Johannes Johannesen,
                  - 167 -
Nesna, og den anden  - Maren -  g. m. kapt. Lo-
rents  Johannessen,  Sandnessjøen - begge fra
Flatøy, Tjøtta.
Bla om                      Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 21.04.2023