Startside Opp Søk                                                                                                              

[Under konstruksjon]

Reduser faren for virusangrep

Bestill domenenavn

Bestill webhotell

Flytt til oss

Bestill mailadmin

Les e-post

 

 

                   

                  - 100 -
     Ivar Ivarsen  -  ”Gammel-Ivar”
 
   Det fortælles, at aarsaken til at Ivar  -  alle-
rede som gammel mand - kom og bosatte sig i 
Susendalen i 1827 skulde være, at han under ren-
jagt paa fjeldet mens han var i Gudbrandsdalen,
blev antastet av en røver, som vilde blotte ham
baade for gevær og hva han ellers hadde paa 
sig. Ivar hadde sat sig paa en sten for at hvile
sig lidt efter lang omstreifen, og anet intet før-
end en mand kastet sig bak paa ham og fingret
med flintlaasen paa hans bøsse, som han hadde 
lagt tvers over knærne. Ivar, der var en kraftig
mand, rev sig straks løs fra overfaldsmanden og
kom sig et stykke fra ham, men da han saa sig
forfulgt av denne, vendte han  sig om og anmodet 
manden om  at late ham i fred, eller saa skjøt
han. - ”Ja, skyt bare du, du har ingen flint!”
Ivar søkte atter at fjerne sig, men blev fremdeles
forfulgt. Imedlertid tok han op av lommen en ny
flint og satte i laasen, vendte sig derpaa om paa-
ny og opfordret sin forfølger til at late ham i 
fred, eller saa skjøt han, hvortil denne atter
svarte: ”Ja, skyt bare, du har ingen flint!” Da la
Ivar geværet til kinden og skjøt manden ned,
drog derpaa skyndsomt bort, idet han frygtet
for at hans gjerning skulde bli opdaget, eller at
røveren skulde ha hjælpere ikke langt borte. Det
var nemlig i den tid ikke trygt for stimænd paa
fjeldvidderne.
   Aaret efter, da Ivar var paa Grundseth mar-
ked, kom der en mand til ham og ytret: ”Du
skull ha snudd ret paa den bokken du skaut paa
fjelle i fjor, saa sku du ha faat set han ha vore
feit!” -  Da forstod Ivar at der var dem som
vidste om tildragelsen paa fjeldet, hvorfor han
                   - 101 -
blev bange, gjorde sig hastig løs til avreise og 
kom og bosatte sig i Susendalen. Hans to voksne
barn Ivar og Anne fulgte enten med eller kom
straks efter.
   Paa Haugen opførte han foreløpig en gamme
i likhet med lappernes, og blev boende i denne
i 7 aar førend han fik sig opført en liten tømret
stue, som endnu staar paa Haugen.
   Hvorledes det var med kreaturer kjender jeg
ikke videre til. Det er mig fortalt at han hadde 
bare en ku - muligens mange gjeiter. Denne ku
bar oksekalver 7 aar i træk, og han satte paa,
eller lot alle kalvene leve, indtil han hadde 7 ok-
ser og hvorav han benyttet en i stedet for hest.
   Ivar var en sagtmodig, men egensindig mand.
I det 7de aar han bodde paa Haugen - altsaa
i  1834 - fik han rydningsmanden paa Nedre
Tralrud, Ole Olsen, til hjælp for at opføre den
forannævnte stue. Fjøs var nok opført før av
vældigt furutømmer, saa der til døraapningen
ikke var avskaaret to hverv, - der var noget
igjen av hvervene baade- og nedenfor. End-
da var døraapningen tilstrækkelig høi.
   Dette har jeg av selvsyn.
   Ivar var saadan - rotvoksen som han var -
at de største furutrær han saa, de skulde han ta
og bygge av. Saadant materiale var da også utset
til stue.
   Ole Tralrud blev sint over at der skulde be-
nyttes slikt voldsomt trævirke, som var nesten
umulig at haandtere, men Ivar mente, at vilde
han ikke bygge av slike materialier, saa kunde
han gaa hjem. ”Jeg har sittet i en kaate i sju aar,
jeg kan vel sitte i en slik i sju aar til!” Ole fandt
sig da at hjælpe til at bygge, men den ene røst-
væg maatte bygges utover en stor og noget høi
                   - 102 -
flat sten, som Ivar da senere brukte som senge-
botn og en tværstok fremmenfor utgjorde senge-
gavlen. - Denne stue er ikke saa godt vedlike-
holdt, som ønskelig kunde være. Om Ivars
familieforhold henv. til gaardshistorien.
   Lapperne saa med skjæve øine til denne Ivar
som kom og satte sig ned inden deres omraade,
men hadde dog respekt for hans kjæmpeskik-
kelse, saa de ikke riktig turde binde an med ham,
men fantestreker sparte de ikke paa. De indsaa
at nybyggerne vilde komme laperne til fortræng-
else, og Susendalen med sine urskoge var for
dem en sand guldgrubbe - især om vinteren,
hvor de da kunde finde baade ly for sig selv og
beite for sine rener.
   En tid bodde Ivar alene. Han pleiet da gjerne
at lage sig tykmelk, som han hadde staaende i
træskaale. Længere oppe i dalen bodde en lap
ved navn Sjur Paalsen, som hadde ord for at
være lidt ”langfingret.” Engang Ivar kom hjem
fra skogen fandt han Sjur sittende ved sit bord
og spise tykmelk, tat ned fra hylden. Ivar sa da:
”Jasaa, du sitter og spiser!” hvortil lappen svarte,
at ja han var saa sulten. ”Ja, ja, det er ret,” sa
Ivar. ”Naar nøden driver dertil, saa bør man ta
mat hvor den findes og stille sin hunger, men du 
maa ikke ta dig det til sædvane at ta uten lov.
Spis dig nu bare ordentlig mæt.” Lappen saa
gjorde. En liten tid derefter da Ivar kom hjem
fra skogen, sat lappen der atter paa samme vis
og spiste av Ivars tykmelk. Ivar utbrøt da: ”Jasaa,
du sitter her nu igjen og spiser av melken min,
- det bør du ikke gjøre uten i nødstilfælde!”
Hans øine fæstedes fast paa lappen, og da denne
skulde bære den fulde ske til munden blev armen
stiv saa han ikke kunde bevæge den i nogen ret-
                   -103 -
ning, og  lappen blev sittende med skrækslagne
øine. Efter en god tids forløp uttalte Ivar: ”Nu
kan du spise og spise dig ordentlig mæt, men ta
dig ivare senere.” Da var armen atter fri og lap-
pen spiste.
   Sandsynligvis underrettet Sjur de andre lap-
per om hændelsen, for de fik mer respekt for
Ivar senere, men ondsindet var de dog allikevel.
Saaledes fandt Ivar engang ved sin hjemkomst
fra skogen, efter at det var blit mørkt, en kniv
med odden vendt op sat ned i den stabbe han
pleiet at sitte paa -  beregnet paa at han skulde
sætte sig paa kniven, men til hans held kom han
til at føle sig for med haanden førend han satte
sig, og opdaget derved kniven.
   En anden gang hadde Ivar tapt en del værk-
tøi, og mistanken faldt straks paa Sjur. Da Sjur
Paalsen siden kom til ham, sa han til lappen:
”Du maa være saa god at bringe tilbake det du
har tat herfra.” Men lappen negtet at ha tat
noget. Ivar fortsatte: ”Se bare til at bringe det
snart tilbake, saa skal det være vel og bra.” Men
lappen negtet fremdeles. Ivar fandt dog ganske
snart derefter verktøiene  bragt paa sin plads
igjen.
   Da Ivar var blit saa gammel at han litet duet
til, hadde han en okse og ei ku han skulde samle
fôr til om sommeren, men naar høsten kom had-
de han ikke formaaet at samle fôr til mer end
et av dyrene. Han spurgte sig da tilraads hos
Torger Mikkeljord om hva som vilde være rettest
- enten at slakte oksen og sætte ind kua, eller
at slakte kua og sætte ind oksen? Torger, som
vidste at Ivar hadde det til sædvane at handle
stikk imot hva folk raadet ham til, svarte: ”aa,
e veit ikkje, de maa no vel vera rettast a slagte
                   - 104 -
kua aa sæt ind oksen” -  og til Torgers store for-
bauselse gjorde Ivar denne gang som han blev
tilraadet! -
  Ivar døde ca. 1840.
Bla om                        Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 25.05.2014
louis vuitton outlet Legend Blue 11s jordan 6 black infrared coach outlet online beats by dre cheap black infrared 6s coach outlet online beats by dre outlet lebron 12 jordan 11 legend blue michael kors outlet legend blue 11s coach outlet online nike kd vii easy money legend blue 11s Legend Blue 11s black infrared 6s jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet coach outlet online black infrared 6s coach outlet online jordan 11 legend blue beats by dre outlet black infrared 6s jordan 6 black infrared louis vuitton outlet legend blue 11s coach black friday beats by dre black friday uggs black friday coach black friday legend blue 11s black infrared 6s coach black friday uggs black friday michael kors black friday jordan 6 black infrared